هنر عاشورایی
آهنگ / ام المصائب از حامد همایون

ترانه ام المصائب را حامد همایون در آلبون هیهات برای کربلا و حضرت زینب سروده است

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما