تاریخ انتشار :

هنر عاشورایی

تصویرساز شهادت علی اکبر توسط علی میری

علی میری تصویرساز هنرمند از روی شعر سید حمید رضا برقعی شهادت حضرت علی اکبر را به تصویر کشید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار علی میری را اینجا ببینید


پسر زخمی،پدرافتاد،پسردرخون،پدر جان داد
پسرناله، پدرفریاد،میان هلهله،غوغا
پسر از زخم آکنده،پسر هرسو پراکنده
پدرچون مرغ پرکنده، از این صحرا به آن صحرا (برقعی)

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار