مهدي هانسن
داستان شیعه‌شدن هانسن از دانمارک

متاسفانه وهابیون دردانمارک خیلی فعال هستند وپشتوانه مالی زیادی هم دارند آن‌ها درسر چهارراه‌ها یک کتاب کوچک سه تا چهارصفحه‌ای کوچک با تصاویری برای معرفی اسلام شان بین مردم توزیع می‌کنند و به غیرازآن فعالیت‌های خدماتی برای مردم زیاد دارند وکتاب‌ها ومطالب خودشان را به زبان دانمارکی ترجمه می‌کنند و برنامه دارند چندین مسجد هم ساخته‌اند وبه شدت فعال هستند و افراد ضعیف را دور خود جمع می‌کنند

باید اول خودمان را اسلامی کنیم تا بتوانیم دیگران را به اسلام دعوت کنیم
  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  معصومه طاهری: باوجود تمام هجمه‌هایی که غرب توسطه رسانه‌های وابسته علیه اسلام ایجاد کرده وموج اسلام‌هراسی دردنیا به راه‌انداخته است اما هرروزشاهد گرایش جمعیت زیادی ازمردم در سرتاسردنیا به اسلام و علی‌الخصوص مکتب تشیع هستیم و این نشان از شکست سردمداران غربی و امپریالبسم جهانی دارد که هرچه بیشتر به اسلام ‌می‌تازند ناخواسته میل و کنجکاوی مردم را به آن دوچندان می‌کنند واین‌بار در کشور دانمارک جوانی به دامن اسلام و تشیع پناه برده به گفته خودش حقیقت وسعادت زندگی را تنها در دین اسلام یافته است. مهدی هانسن دوسال ونیم از 15 سالگی با اسلام آشنا شد. اوحالا با همسرش که شیعه‌ای کربلایی است و دخترکوچکش به نام مریم در حال تحصیلات اسلامی است تا به عنوان مبلغ درکشور ش فعالیت کند.

درآن سن وسال کم چه چیزی در اسلام دیدید که به آن گرایش پیدا کردید ؟
خانواده من بیشترشان بی‌دین هستند به غیر ازمادربزرگم به مسیحی معتقدی است من خودم هم لاییک بودم ولی بعدها به این نتیجه رسیدم که باید درمورد دین پژوهش کرد وبه دنبال حق بود. یکسری اتفاقاتی درجهان رخ می‌دهند که باید نیروی باعث آن شده باشد خالقی دانا و توانا که قدرت برتری از انسان دارد این جود مسایل درذهن من مدام مرور می‌شد که قابل بیان نبود آن موقع یک دوستی داشتم که مسلمانی از کشورعراق بود که مرا به حسینیه مسلمانان دردانمارک برد اتفاقا آن روز، روز شهادت حضرت زینب بود ومراسم عزاداری ایشان برپا کرده بودند من می دیدم که آن‌ها برای زنی که بیش ازهزارسال ازمرگ او می‌گذرد این‌گونه عزاداری می‌کنند ازسویی تبلیغات رسانه‌ها درمورد اسلام طوری است که گفته می‌شود اسلام برای زن ارزشی قایل نیست و زن جایگاه و مقامی ندارد درحالی‌که می‌دیدم برای حضرت زینب عزاداری می‌شود وایشان رهبری بزرگ والگوی برجسته برای زنان مردان درهرمکان و زمانی هستند این برای من در آن سن 15سالگی جالب بود.
عمل به واجبات دینی برای شما که مقید به چیزی نبودید سخت نبود؟
راستش وقتی مسلمان شدم ماه رمضان در فصل تابستان بود وچون ورزش بوکس هم می‌کردم روزه گرفتن برایم سخت بود اما مقاومت می‌کردم این خودش درس زندگی بود کم کم فهمیدم اسلام هیچ محدودیتی برای انسان ندارد و می‌توان به راحتی در فضای علمی و ورزشی فعالیت داشت .

خانواده شما چطور با توجه به موج اسلام هراسی رسانه‌ها مانع شما نبودند؟
خانواده من درست است بدین خاصی ندارند ولی به یک نیروی برتر ومافوق بشری معتقد هستند ولی بیش ازاین به چیزی اعتقاد ندارند وقتی مسلمان شدم به اقتضای سن کمی که داشتم نمی‌توانستم زیاد درمورد اسلام حرفی بزنم علمم کم بود ولی آن‌ها از من سوال می‌کردند حرفی نداشتم از اسلام آوردن من پدرم نگران شد زیرا دوست داشت تا من هم مثل آن‌ها بشوم او مسلمانانی را که دیده بود بیشتر از تلویزیون بودند افرادی که تروربست و خشن هستند به همین خاطر می‌ترسید کم کم فهمید من در تصمیم خود جدی ام.بعد از مسلمان شدن معاشرت‌هایم کمتر شد و بیشتر درخانه بودم وبا خانواده معاشرت می‌کردمالبته دیگران تصور می‌کردند که من منزوی شده‌ام چون کمتربیرون از خانه می‌یفتم اما پدرومادرم دیده بودند که من هم درس می‌خوانم وهم ورزش می‌کنم تغییر منفی در رفتارم ایجاد نشده مخالفتی با مسلمانیم نداشتند.

به‌عنوان یک نوجوان مسلمان درمدرسه وفضای دوستان وهمکلاسی‌ها برای شمامشکلی ایجاد نمی‌کرد؟
درمدرسه مشکلی نبود زیرا اصولا دانمارکی‌ها مردمانی فردگرا هستند که کاری به کسی ندارند و نسبت به هم بی‌تفاوت هستند .تنها موضوع جالب برای حرف زدن آب وهوا ومسایل مادی وجنسی است درمورد دین یا سیاست کاری ندارند که بخواهند نظری بدهند به همین خاطرکسی به مسلمانی من چه درمدرسه وچه درمیان دوستان کاری نداشت تنها ازمن درباره اسلام ومسلمان شدنم سوال می‌کردند زیرا برای آن‌ها جالب بود .
پس فعالیت‌های اسلام‌هراسی رسانه‌ها که اوجش در دانمارک است تاثیرگذار نیست؟
البته به خاطراین‌که مداوم وهمیشه برنامه‌های تلویزیونی وشبکه‌های اجتماعی علیه مسلمانان واسلام برنامه دارند تاثیر خودش را می‌گذارد اساس این تبلیغات منفی عقلانی نیست و روی احساسات مردم کارمی‌کنند اما وقتی ازموضوعی بیش ازاندازه گفته شود باعث تحریک و کنجکاوی می‌شود تا ببینند این چه دینی است وپیروانش چه افرادی هستند که این قدرعلیه آن منفی می‌گویند. مثل یک شی ناشناخته که چیزی ازآن نمی‌دانیم ولی برای پی بردن به حقیقت آن تلاش می‌کنیم به قول شما ایرانی‌ها اگرخدا بخواهد عدوسبب خیرشود وهمین رسانه‌ها باتکراریک موضع مردم بی‌تفاوت دانمارک را بیشتر کنجکاو می‌کنند.


موج هتاکی‌ها و کاریکاتورهای ضد ساحت پیامبر از کشور دانمارک شروع شدآیا بین مردم بازتابی هم داشت؟
بله اتفاقا زمانی که من به اسلام روی آوردم همان دوره بود من که نوجوان بودم ولی خیلی‌ها بعد از ماجرای توهین آمیز کاریکاتور درباره پیامبر وقتی موج اعتراضات مسلمانان وتظاهرات جهانی آن‌ها را دیدند حساس شدند تا درباره پیامبر اسلام تحقیق کنند که این همه اعتراض و ناراحتی به همراه داشته است والبته ازاین طریق به حقایقی هم دست یافتند ومسلمان شدند زیرا می‌گفتند وقتی دینی یک میلیارد پیرو دارد باید دین باارزشی باشد که این چنین ازتوهین به پیامبرشان اعتراض می‌کنند و خشمگین شده‌اند.
در فرانسه و یا برخی کشورهای اروپایی برای مسلمانان قوانین دست‌وپاگیری گذاشتند در دانمارک اوضاع چگونه است؟
فعلا دولت کاری به حجاب و رعایت برخی امورمسلمانان ندارند ومشکلی نیست البته آن‌جا مساله شیعه وسنی وجود ندارد وهمه را با دید مسلمان می‌بینند شیعیان هم مدت زمان زیادی نیست که به این کشور آمده‌اند چیزی تقریبا بیست سال است به‌همین خاطرسختی‌های فرانسه ویا کشورهای دیگر اروپایی را ندارند.
تبلیغ تشیع دردانمارک چگونه است؟
شیعیان تبلیغات کمی دارند وبیشترمبلغان زبان دانمارکی را نمی‌دانند برعکس وهابیون. شیعه‌ها تنها یک مسجد به نام مسجدامام علی دارند یک روحانی از ایران آمده که با او ارتباط داریم وچند موسسه هم برپاست که سخنرانی‌ها به زبان اردویا عربی است ومراسم عزادای ویا اعیاد دینی برگزار می‌کنند در کل شیعه‌ها زیاد فعال نیستند.
آیا وهابیون در دانمارک هم فعال هستند؟
متاسفانه وهابیون دردانمارک خیلی فعال هستند وپشتوانه مالی زیادی هم دارند آن‌ها درسر چهارراه‌ها یک کتاب کوچک سه تا چهارصفحه‌ای کوچک با تصاویری برای معرفی اسلام شان بین مردم توزیع می‌کنند و به غیرازآن فعالیت‌های خدماتی برای مردم زیاد دارند وکتاب‌ها ومطالب خودشان را به زبان دانمارکی ترجمه می‌کنند و برنامه دارند چندین مسجد هم ساخته‌اند وبه شدت فعال هستند و افراد ضعیف را دور خود جمع می‌کنند ولی رهبران آن عامدانه کار می‌کنند واغلب پیروان وهابی از نادان و ناآگاه هستند .


چرااسم مهدی را برای خود انتخاب کردید؟
یک روحانی بود که وقتی مسلمان شدم درباره اسم مهدی برایم گفت اما اطلاعاتی کمی درباره امام دارم فقط به این حد جامعه نیاز به امام معصوم دارد حتی اگرظاهرا غایب باشد شیخ توسی گفته است وجود حضرت ولی‌عصرلطف خداست و دلیل غیبت ایشان ازماست که باعث غیبت شده‌ایم او حجت خداست که تاحالا ظهورنکرده .
نظر مردم دانمارک درباره ایران چیست؟
آن‌ها که درس خوانده‌اند واهل مطالعه هستند متاثر از رسانه‌ها نیستند و دوست ندارند بین ایران و کشورهای دیگر جنگ شود آن‌هایی هم که تحت تاثیررسانه‌ها هستند ایران را مثل افغانستان و عراق می‌دانند که طالبان درآن حاکم است. یک‌بار می‌خواستم کارترجمه برای یک افغانی انجام بدهم به محل اسکان مهاجران رفتم با خانم کارمند آن‌‌جا درباره اسلام مسلمان شدنم حرف می‌زدم آن موقع بچه‌ام داشت به دنیا می‌امد گفت حالا که درایرانی خدانکند فرزندت دختر باشد زیرا ایران برای زن‌ها خوب نیست آزادی ندارند. ناراحت شدم که چه تصوربدی از اسلام و زن دارند البته من اطلاعات چندانی از زنان ایرانیندارم ولی تاآن‌جا که دیده‌ام شرایط بدی نداشته‌اند کاروتحصیلات دانشگاهی دارند وهمه این‌ها تلقینات رسانه‌ها علیه اسلام است که به‌خصوص روی زنان مانورمی‌دهند تا افکارعمومی را برانگیزنند.
به عنوان یک مسلمان نوشیعه آینده اسلام را چطور می‌بینید؟
تاآن حدی که درجریان هستم واطلاعات دارم آینده اسلام روشن است و مسلمانان روزبه روز زیادتر خواهند شد زیرا امروزیک‌سری مسایل اخلاقی رواج دارد که قابل تحمل نیست مثلا ازدوج همجنس‌بازان اول‌بار دردانمارک قانونی شد وبه سایرکشورها ورود پیدا کرد این پوچی وبی بندوباری اخلاقی آخرش چیزی ندارد واین اسلام است که راه سعادت بشر را به اونشان می‌دهد وآرامش و امنیت برای او می‌آوردهر چیز غیرازآن تباهی است.
فکر می‌کنید در کسوت یک مبلغ اسلامی چه چیزی نیاز دارید تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید؟
ما باید اول باید خودمان را اسلامی کنیم تا بتوانیم دیگران را به اسلام دعوت کنیم والبته این کارهم به راحتی نیست و نیاز به صبر واستقامت دارد تا انشالله با کمک خدا موفق شویم.

منبع: روزنامه جوان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: