به روایت عکس
عزاداری یک هیئت کوچک در میانمار

شیخ جمال حسین روحانی میانماری است که ایام عزاداری امام حسین به هیئت کوچک خود در این کشور میرود

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: