تاریخ انتشار :

گرافیک

واکنش هنرمند مشهدی به حملات دشمن در موضوع اربعین حسینی

پناه میبریم به خدا از این که خواسته یا ناخواسته مقابل حسین (علیه السلام) قرار بگیریم.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) اثری از علی میریبرای حملات اخیر دشمن به عاشورایان

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار