تاریخ انتشار :

در امتداد غدیر

چوزپه آپللو تازه مسلمان شهر سن دیمیتریو ایتالیا

ما مثل قطره ای در دریا می مانیم برای تبلیغ و معرفی تشیع. این کار زحمت فراوانی دارد اما من این زحمت را به جان میخرم چون دینم را دوست دارم و اگر این عشق نبود هرگز چنین کاری را نمی کردم. من وظیفه ام را انجام میدهم و کارم را مثل جهاد در راه خدا م یدانم،

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) پیاده سازی هانیه زمامدار گروه تحقیقات (انجمن شهید ادواردو آنیلی)  جوزپه آپللواز تازه مسلمانان شهر سن دیمیتریو است.
او بعد از اسلام اوردن نام مهدی را برای خود انتخاب کرده و می گوید از کودکی به مطالعه علاقه زیادی داشته و بیشترین پول تو جیبی خود را صرف خرید کتاب می کرده.
او می گوید وقتی اسلام را شناختم فهمیدم اسلام دینی است که به علم و آموختن آن سفارش زیادی دارد وقتی اینجا از این نظر به اسلام حمله می کنند و می گویند اسلام دین عقب افتاده ای است قلب مرا به درد می آورد چون می دانم در واقعیت اینطور نیست و بزرگترین دروغ است و می خواهم به آنها ثابت کنم که چنین نیست. موضوع دیگر این است این است که زن مسلمان با زنان فمینیست و مدل های اروپایی مقایسه می شود. با ترجمه کتاب اسلام و زن دوست دارم ثابت کنم که به زن مسلمان با این تبلیغات ظلم شده است.

 

دیگر رهیافتگان ایتالیایی را اینجا ببینید

 

چوزپه آپللو تازه مسلمان

چوزپه آپللو تازه مسلمان

مهدی کتابهای زیادی در مورد اسلام و تشیع ترجمه و منتشر کرده است. کتابهایی که به گفته خودش ضروری هستند تا اسلام راستین و تشیع را به ایتالیاییها معرفی کند. تمام تلاش مهدی بر آن است که مکتب تشیع به صورت تک بعدی معرفی نشود. به همین دلیل آثار متعددی را که به شناخت شیعه کمک می کند ترجمه و منتشر کرده.


مهدی معتقد است: ما مثل قطره ای در دریا می مانیم برای تبلیغ و معرفی تشیع. این کار زحمت فراوانی دارد اما من این زحمت را به جان می خرم چون دینم را دوست دارم و اگر این عشق نبود هرگز چنین کاری را نمی کردم. من وظیفه ام را انجام می دهم و کارم را مثل جهاد در راه خدا می دانم، تلاش می کنم در این زمینه کوتاهی نکنم و با کمترین امکانات به ترویج و تبلیغ تشیع بپردازم.


وقتی جوان بودم با سوال های زیادی رو به رو بودم به همین دلیل تحصیل در رشته هوافضا را رها کرده و به دنبال فلسفه رفتم اما از آن هم چیز زیادی دستگیرم نشد…
مطالعه را ادامه دادم و در نهایت به این نتیجه رسیدم سه نوع ارتباط بین همه آدمها وجود دارد. ارتباط انسان با خداوند، با جامعه و با خودش. به این نتیجه رسیدم هر کدام از این سه رابطه باید به صورت متعادل در زندگی آدم وجود داشته باشد و بعد رفتم به دنبال این تعادل و در نهایت به اسلام رسیدم. زیبایی اسلام در این است که میخواهد این سه رابطه را درجای درست خودش قرار بدهد و تعادل را برقرار کند که در نتیجه آن حس آرامش به انسان دست می دهد.

در تفکر تشیع، امام حسین به همین دلیل قیام کرد تا این تفکر را برقرار کند چون مسلمان نمیتواند با یک قلب دو قسمتی زندگی کند. بهمین دلیل و بخاطر این تفکر، جذب شیعه شدم. دعا می کنم همه مسلمانان بهم نزدیکتر شوند تا بتوانند دینشان را بهتر بشناسند و بهش عشق بورزند.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار