گرافیک
طرح / اربعین و دوستی ایران و عراق از علی میری

علی میری طراح برجسته مشهدی در پاسخ به حملات رسانه ای دشمن به زوار عراقی در مشهد این طرح را منتشر کرد و تهمتهای اخیر به زوار عراقی را نتیجه نیرنگ دشمن و مافیای هتلداران مشهد دانست.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما