تاریخ انتشار :

گرافیک

از کربلا تا جبهه ها

ما میراث جبهه ها را از کربلا داریم از آموزه های کربلاست که تشیع زنده است از جوانمردی ها از ایثارها و از آموزههایی مثل امر به معروف و نهی از منکر و عدالت طلبی و آزادی خواهی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مجموعه از کربلا تا جبهه ها یک مجموعموعه نمایشگاهی هست به قلم فاطمه طیوب تصویرسار برجسته کشور تولید شده است. دیگر آثار فاطمه طیوب را اینجا دانلود کنید.

آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

 

 

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار