تاریخ انتشار :

گرافیک

تصویر سازی از عید غدیر خم

فاطمه طیوب هنرمند خوزستانی که دوست دارد در عرصه رسانه فعالتهای مذهبی اش گمنام باشد تصویرگری جدیدی را برای غدیر ارائه داد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار فاطمه طیوب را اینجا ببینید

 آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

فاطمه طیوب از هنرمندان جوان خوزستانی است که با سبک هنری خاص خود در فضای مجازی به چهره ای شناخته شده تبدیل شده است. مصاحبه وی را میتوانید اینجا ببینید.