گرافیک
امیری حسین و نعم الامیر / طرح از فاطمه طیوب

فاطمه طیوب به تصویرسازی الگو گیری شهدای انقلاب اسلامی از کربلا پرداخت.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،‌ دیگر آثار فاطمه طیوب را اینجا مشاهده کنید.

این تنها بخشی از رجز شهید است به نام عمروبن جناده 11 ساله، که اندکی بعد از شهادت پدرش در کربلا فریاد میزد. این کودک به همه فرزاندن شهدا درس مقاوت تا شهادت را آموخت. آموخت که راه پدرانمان ادامه دارد….

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما