تاریخ انتشار :

سوئیس

برنامه آموزشی تعلیم و تربیت مشاور و روحانی مسلمان

مرکز اسلامی-اجتماعی سوئیس از آغاز برنامه آموزشی تعلیم و تربیت مشاور و روحانی مسلمان برای تامین نیازهای دینی مسلمانان در بیمارستان ها، درمانگاه ها و به ویژه پس از وقوع حوادث و تصادف در شهر زوریخ خبر داد.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،    به نقل از swissinfo، دوره آموزشی طرح «مراقبت های دینی اسلامی در بیمارستان های سوئیس» در شهر زوریخ آغاز شد. مرکز اسلامی-اجتماعی سوئیس از آغاز برنامه آموزشی تعلیم و تربیت مشاور و روحانی مسلمان برای تامین نیازهای دینی و حمایت مذهبی مسلمانان در بیمارستان ها، درمانگاه ها و به ویژه پس از وقوع حوادث و تصادف در این کشور خبر داد.

گفته می شود در چندین سال گذشته، نیاز به روحانیون باکفایت و کارآمد برای موسسات عمومی در زوریخ به شدت احساس شده است و برای پر کردن این شکاف، مرکز اسلامی – اجتماعی سوئیس دست به کار شده و یک دوره آموزشی ارائه پیشنهاد داده که از روز شنبه آغاز شده است.

 این دوره آموزشی با عنوان «دوره سرپرستی و همراهی مذهبی در بستر بیماری» همچنین از پشتیبانی و حمایت دو مقام رسمی کلیسا در زوریخ و یک سازمان مذهبی بزرگ اسلامی دیگر در این کشور برخوردار است.

در نخستین دوره آموزشی قرار است ۶ زن و ۶ مرد، به واجد شرایط و آشنا در الهیات اسلامی یا مطالعات اسلامی برای همراهی بیماران مسلمان در بستر بیماری یا مرگ آموزش ببینند.

این واجدین شرایط و روحانیون مسلمان همچنین باید دوره کارآموزی در موسسات دولتی از جمله بیمارستان ها را نیز طی کنند.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار