گرافیک
واقعه غدیر اثر میکائیل براتی

آنچه میبنید اولی اثر میکائیل براتی در مورد غدیر است که در سال 1396 منتشر شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  آثار میکائیل براتی را اینجا ببنید.

اثر دیگر میکائیل براتی هنرمند مشهدی در مورد غدیر را اینجا ببینید.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما