گرافیک
بی نظیرترین و مفهمومی ترین تصویرسازی غدیر اثر میکائیل براتی

بی نظیر ترین و مفهمومی ترین تصویرسازی غدیر اثر میکائیل براتی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  آثار میکائیل براتی را اینجا ببنید.

اثر دیگر میکائیل براتی هنرمند مشهدی در مورد غدیر را اینجا ببینید.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما