عکس نوشته
گر تو با بد، بد کنی … پس فرق چیست؟

درادبیات فارسی اشعاری که بر گرفته از آموزه های اسلامی است به سبک های مختلف بسیار دیده میشود در این بیت بصورت سوالی فرق خوب و بد به نمایش درآمده است

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: