تاریخ انتشار :

عکس نوشته

دعاهای قرآنی

انجمن شهید ادواردو آنیلی در ابتکاری مجموعه دعاهای در قرآن کریم را بصورت عکس نوشته در آورده و منتشر می نماید.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، در قرآن کریم دعاهای مختلفی هست که در این مجموعه با نام دعاهای قرآنی تبدیل به عکس نوشته شده است تا برای استفاده عموم و انتشار عمومی آسان تر باشد.

دعاهای حضرت نوح در قرآن را اینجا مشاهده کنید

مجرب ترین دعاهای قرآنی

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار