تاریخ انتشار :

عکس نوشته

بهترین عدالت از دیدگاه امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام بهترین عدالت یاری مطلوم است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  شاید این حدیث به تنهایی بتواند دلیل شهرت امام علی علیه السلام و حکومت ایشان به عدل را در تاریخ بیان کند. چیزی که در یک کلمه میتوان از آن به جوانمردی تعبیر کرد.

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار