تاریخ انتشار :

عکس نوشته

تصویر نوشته هایی برای خدا شناسی

انجمن شهید ادواردو آنیلی مجموعه عکس نوشته هایی مشتمل بر حدیث روایات شعر و جملات قصار در مورد خداشناسی را تولید و منتشر نموده است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،   آهنگهای خوانندگان درباره خدا را اینجا بشنوید

تصویری شده ادعیه را اینجا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار