عکس نوشته
احادیثی پیرامون حقوق حیوانات در اسلام

انجمن شهید ادواردو آنیلی تعدادی از احادیثی که پیرامونحقوق حیوانات در اسلام است را تبدیل به عکس نوشته کرد.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما