فضای مجازی
روایت زوج ایتالیایی از حرم ها و مساجد ایران

چقدرخوبه که حرمها و مساجد شما بانشاطه،مردم درآن عبادت میکنن بچه ها بازی میکنن

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  حنانه حسینی در توئیتر خود با درج عکسی از یک زوج ایتالیایی نوشت: زوج ایتالیایی که برای بازدید حرم اومده بودن با حسرت میگفتن چقدرخوبه که حرمها و مساجد شما بانشاطه،مردم درآن عبادت میکنن،بچه ها بازی میکنن،خانواده ها باهم نشستن
درکلیساهای کاتولیک این صحنه ها دیده نمیشه..

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما