عکس نوشته
تشرف به اسلام یعنی…

تازه مسلمانان و مستبصران با وجود همه راههای فرار و اغفال راه حق و حقیقت را پیدا کرده اند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما