تاریخ انتشار :

عوامل تاثیر گذار بر هویت اسلامی در کشورهای آمریکای لاتین

اسلام در آمریکای لاتین

فقدان رسانه قوی برای تشریح وضعیت مسلمانان به زبان اسپانیایی و پرتغالی برای درک ساکنان این منطقه، نبود مدارس اسلامی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و نبود کتاب های اسلامی به زبانهای اسپانیایی و پرتغالی که در نشر آگاهی دینی بین مسلمانان و آشنا کردن شان با امور دینی سهیم باشند.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) معاون رئیس مرکز تبلیغ اسلامی در آمریکای لاتین گفت: سه عامل مهم در کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد که بر هویت اسلامی مسلمانان این منطقه تاثیر منفی گذاشته است.

به نقل از البوابه، علی احمد الصیفی، معاون رئیس مرکز تبلیغ اسلامی در آمریکای لاتین و فرزند موسس این مرکز، درباره عوامل منفی تاثیرگذار مهم بر هویت اسلامی در آمریکای لاتین گفت:  فقدان رسانه قوی برای تشریح وضعیت مسلمانان به زبان اسپانیایی و پرتغالی برای درک ساکنان این منطقه، نبود مدارس اسلامی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و نبود کتاب های اسلامی به زبانهای اسپانیایی و پرتغالی که در نشر آگاهی دینی بین مسلمانان و آشنا کردن شان با امور دینی سهیم باشند، از جمله مهمترین عوامل به شمار می آیند.

اسلام در آمریکای لاتین

وی افزود: ما برای بررسی و درمان این مشکلات فعالیت می کنیم می کنیم و تلاش خود را با انتشار برخی از کتاب های عبادی و اسلامی و برگزاری کلاس های دینی در مساجد و جمعیت ها و مراکز اسلامی افزایش دادیم.

الصیفی ادامه داد: نزدیک به ۹۰ درصد از ساکنان برزیل مذهب کاتولیک دارند و۱۰ درصد دیگر پیرو ادیان دیگر از جمله اسلام هستند.

وی تاکید کرد: اقلیت مسلمان با کشف های اروپایی ها به قاره آمریکای جنوبی به ویژه برزیل آمدند و برخی از آنها دین خود را حفظ کردند و برخی نیز تحت فشارهای استعمار کاتولیک شدند، اما برخی آثار تاریخی که همچنان تا امروز ماندگار است، نشان می دهد که اولین مسلمانها حضور فعالی در این منطقه داشتند و همگی آزادانه به عبادت می پردازند و تعرضی به عقاید و آزادی هایشان نمی شد.

مرکز تبلیغات اسلامی در قاره آمریکای لاتین در برزیل یکی از مهمترین مراکز تبلیغی فعال در این منطقه است؛ این منطقه از سال ۱۹۸۷ میلادی تاسیس شده است و به شهروندان این قاره برای فهم و درک پیام دین حنیف اسلام و اجرای آن در معاملات مختلف کمک می کند.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار