عکس نوشته
یک جمله انگیزشی از محمد علی کلی بوکسور تازه مسلمان

محمد علی کلی : غیر ممکن تنها واژه ای بزرگ برای افراد حقیر است…

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما