انتقادگروههای حقوق بشری
مسلمانان انگلیس مدیر مدرسه نمی‌شوند

وزارت آموزش انگلیس در مجموعه قوانین جدیدی تحت عنوان ترویج ارزش‌های انگلیسی، انتصاب مسلمانان را به سمت مدیریت مدارس ممنوع کرده‌است.

Vater Mark

 

به گزارش رهیافتگان: وزارت آموزش انگلیس در مجموعه قوانین جدیدی تحت عنوان ترویج ارزش‌های انگلیسی، انتصاب مسلمانان را به سمت مدیریت مدارس ممنوع کرده‌است.

این قوانین بعد از هشدارهایی صادر شده که اخیرا درباره رشد گروه‌های افراطی در مدارس انگلیس داده شده‌است.

گروه‌های حقوق بشری از این قانون انتقاد کرده‌اند.

 

منبع: همشهری آنلاین

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما