تاریخ انتشار :

اگر به اسلام علاقه مندید حتما به مسجد بروید

روزی برای خرید به سوپر مارکت رفته بودم که زن مسلمانی به من سلام کرد و شماره تماس خودش را داد تا من به عنوان یک تازه مسلمان در صورت لزوم با او تماس بگیرم.همان شب مرا به مسجد دعوت کرد.افراد حاضر درمسجد بسیارمهربان،ورفتارشان خیلی برایم دلگرم کننده بود.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )مترجم آزاده عبدالمحمدی / سلامی دوباره به همه! کلی هستم.به نظرم رسید باید ویدئوی دیگری در مورد چیزهایی که باعث شد مسلمان شوم بسازم.
در ویدئوهای قبلی توضیح دادم که فردی مسیحی بودم،از تعالیم انجیل پیروی می کردم و سوأل هایی پیرامون آن داشتم اما از افراد مختلف مثل افراد حاضر در کلیسا،والدین و دوستانم جواب های متفاوتی را دریافت می کردم؛ولی همان موضوعات در قرآن خیلی واضح توضیح داده شده بود.برای مثال درمورد الوهیت مسیح در قسمت های مختلف انجیل چیزهای متفاوتی گفته می شود و شما نمی دانید کدام صحیح است؟
همچنین آنها تثلیث را به تخم مرغ تشبیه می کنند یعنی شما نمی توانید تخم مرغی بدون زرده پیدا کنید(پس باید وجود سه خدا را بپذیرید).اما من همیشه فکر می کردم خدای واحد چه احتیاجی به دو موجود دیگر برای تشکیل شدن دارد؟
روزی برای خرید به سوپر مارکت رفته بودم که زن مسلمانی به من سلام کرد و شماره تماس خودش را داد تا من به عنوان یک تازه مسلمان در صورت لزوم با او تماس بگیرم.همان شب مرا به مسجد دعوت کرد.افراد حاضر درمسجد بسیارمهربان،ورفتارشان خیلی برایم دلگرم کننده بود.
پیام من برای دختران و زنان غیر مسلمان این است:

اگر شما به اسلام علاقه پیدا کرده اید حتما یکبار به مسجد بروید.به نظرمن می تواند خیلی به شما کمک بکند.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار