تاریخ انتشار :

به روایت عکس

دختر آشوری ( مسیحی ) که به واسطه امام موسی کاظم مسلمان شد

دختر رهیافته آشوری در تماس با مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی درخواست کتاب یا گروهی برای شناخت بیشتر امام موسی کاظم دارد. او می گوید به واسطه این امام بزرگوار مسلمان شده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )آنچه می بینید قسمتی از مکالمه مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی (تازه مسلمانان) است با یک دختر مسیحی آشوری که از انجمن درخواست گروه یا کتاب برای شناخت بیشتر امام موسی کاظم نموده است. انجمن شهید ادواردو آنیلی که یک مجموعه کاملا مردمی و فاقد بودجه است در نظر دارد به همین منظور مجموعه نمایشگاهی امام موسی کاظم را تولیدنماید . شما نیز میتوایند در این امر شریک باشید.

ماجرای مسلمان شدن کشیش آشوری را اینجا بخوانید

لنیک دانلود مجموعه کتابهای پیشوایان هدایت

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار