انجمن شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد
تصاویر جدیدی از شهید ادواردو آنیلی

گروه تخصصی شهید ادواردو آنیلی تصاویر جدیدی از این شهید را استخراج و منتشر نمودند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تصاویر دیگر در مورد شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما