تاریخ انتشار :

گرافیک

یا معین الضعفا اثری از احسان جعفرپیشه

طراح احسان جعفر پیشه خطاط امیر حسین طباطبایی . نگارسنان مهر

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  مجموعه آثار احسان جعفرپیشه را اینجا ببینید.

محشتم کاشانی

رباعی

جلوه گر تا در جهان شد روی نیکوی رضا شد فلک در عبرت از سیمای دلجوی رضا
از گلستان محمد شد گلی زیبا پدید طعنه زن بر نور شمس آسمان روی رضا

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار