تاریخ انتشار :

رسول جعفریان در کانال تلگرامی اش نوشت:

زن اصفهانی، که قبل از سلمان فارسی مسلمان شده بود.

وقتی به مدینه آمدم، زنی اصفهانی را دیدم که پیش از من مسلمان شده بود. از او در باره رسول خدا (ص) پرسیدم، و وی…

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) ابن اثیر در اسد الغابه (۶/۲۵) به طور مسند نقل کرده است که سلمان گفت:

وقتی به مدینه آمدم، زنی اصفهانی را دیدم که پیش از من مسلمان شده بود. از او در باره رسول خدا (ص) پرسیدم، و وی مرا به سوی آن حضرت هدایت کرد.

أخبرنا أبو موسى إجازه، أخبرنا أبو على، أخبرنا أبو نعیم، حدثنا أبو بکر محمد بن یوسف المؤدّب، حدثنا أحمد بن الحسین بن الحسن الأنصاری، حدثنی الربیع بن أبى رافع، حدثنا الحسن بن عرفه، حدثنا المبارک بن سعید، عن عبید المکتب قال:

قال سلمان: لما قدمت المدینه رأیت أصبهانیّه کانت قد أسلمت قبلی، فسألتها عن رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و سلم، فهی التی دلتنى علیه. (اسد الغابه: ۶/۲۵]

حالا که بحث زن شد، این روایت را هم از تأثیر گذاری یک زن روی سلمان نقل کنم:
نافع بن جبیر بن مطعم: أن سلمان الفارسى رضى اللّه تعالى عنه کان یلتمس مکانا یصلى فیه. فقالت له علجه: التمس قلبا طاهرا، وصل حیث شئت. فقال فقهت.
سلمان دنبال یافتن جایی بود تا نمازش را بخواند. علجه ـ زنی ـ گفت: یک قلب پاک پیدا کن، و هر کجا خواستی نماز بگذارد. سلمان به او گفت: تو اهل فقه گشتی. [خوب فهمیدی!]
(حلیه الاولیاء، ۱/۲۰۶)

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار