تاریخ انتشار :

مجموعه پوستر

گرافیک / شهادت حضرت امام جعفر صادق

پوستری به مناسبت شهادت امام جعفر صادق رئیس مکتب شیعه ۱۲ امامی

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار