سخن بزرگان
در زندگی دنبال کسی بروید که…

شهید بهشتی در مورد الگو گرفتن از افراد معتقد است….

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما