فیلم / قدرت تلقین

تلقین قدرتی اعجاب انگیز داره. عرفان های نوظهور که به این مهم پی برده اند از این مساله برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: