تاریخ انتشار :

معرفی بقیع

دنلود مجموعه پوستر بقیع

به حمدلله انجمن شهید ادواردو آنیلی توانست پایه گذار سبک جدیدی از سیرهای نمایشگاهی در کشور شود که معارف اسلامی را بصورت خلاصه و مجمل به مردم ارائه میدهند مجموعه ذیل کاری از یک سازمان در مورد بقیع است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )سیر نمایشگاهی زیر جهت شناخت عمومی با کیفیت قابل چاپ از سوی انجمن شهید ادواردو آنیلی منتشر شده است. حذف آرم و نشان انجمن از پوستر های فوق مجاز نمی باشد. دیگر سیرهای نمایشگاهی ما را اینجا ببینید

شایان ذکر است که انجمن شهید ادواردو آنیلی یک مجموعه کاملا مردمی است که با یاری شما عزیزان به حیات خود ادامه می دهد پس ما را در این مسیر به هرشکل که می توانید  یاری کنید

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار