خاطرات
تمجید افسر مسیحی از شهید مصطفی چمران

شهید چمران اسوه و الگوی عملی دینداری علم و مجاهدت و عرفان بود.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما