رستاخیز و قیامت

درحدیث از مفضل بن عمر می خوانیم از امام صادق می گوید: دو صراط است صراطی در دنیا و صراطی در آخرت، صراط در دنیا همان امام واجب الاطاعه است هر کس او را بشناسد و به هدایت او اقتدا کند از صراطی که پلی است در آخرت می گذرد و هر کس او را نشناسد قدمش بر صراط آخرت می لرزد و در آتش جهنم سقوط می کند.

قیامت رستاخیز

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )در این فصل از خلاصه کتاب 180 پرسش و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به موضوع قیامت و رستاخیز پرداخته می شود.

بخش22

مخترعان ومکتشفان پاداش الهی دارند؟

از نظر جهان بینی اسلام نفس عمل به تنهایی کافی نیست, بلکه عمل به ضمیمه، و انگیزه آن ارزش دارد.
بسیار کسانی که بنای خیری می سازند و آن برای حفظ مقام یا مال و ثروت یا جلب توجه عوام و تحکیم منافع مادی خود و….می باشد. ولی ممکن است کسی کار کوچکی انجام دهد، با اخلاص تمام و انگیزه ای صد در صد انسانی و روحانی.
آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به اندازه ذره ای کار نیک کند آنرا می بیند و هر کس به مقدار ذره ای کار بد کند آن را خواهد دید. به وضوح شامل اینگونه اشخاص می شود.

حقیقت پل صراط چیست؟

آنچه از آیات و روایات اسلامی استفاده می شود این است که صراط پلی است بر دوزخ در مسیر بهشت، که نیکان و بدان بر آن وارد می شوند, نیکان به سرعت از آن می گذرند و به نعمت های بی پایان حق می رسند و بدان سقوط کرده سرازیر دوزخ می شوند. حتی از پاره ای از روایات استفاده می شود که سرعت عبور مردم از آن بستگی به میزان ایمان و اخلاص و اعمال صالح آنها دارد.

بعضی مانند برق از آن می گذرند و بعضی همچون اسب تیزرو، بعضی با دست و زانوها، بعضی همچون پیادگان و بعضی به آن آویزان می شوند و می گذرند گاه آتش دوزخ از آنها چیزی را می گیرد و چیزی را رها می کند.
درحدیث از مفضل بن عمر می خوانیم از امام صادق می گوید: دو صراط است صراطی در دنیا و صراطی در آخرت، صراط در دنیا همان امام واجب الاطاعه است هر کس او را بشناسد و به هدایت او اقتدا کند از صراطی که پلی است در آخرت می گذرد و هر کس او را نشناسد قدمش بر صراط آخرت می لرزد و در آتش جهنم سقوط می کند.
در حدیثی از رسول خدا و امام صادق آمده است: بردوزخ پلی است باریکتر از مو و تیز تر از شمشیر؛ صراط مستقیم و حقیقت ولایت و عدالت در این دنیا نیز چنین است باریکتر از مو و تیز تر از شمشیر

 

نامه اعمال چیست و فلسفه آن کدام است؟
از مجموع آیات و روایات استفاده می شود که همه اعمال آدمی با تمام جزئیات در نامه ای ثبت می شود و روز قیامت اگر نیکوکار باشد نامه اش به دست راست و اگر بدکار باشد به دست چپ او می دهند.
تعبیر به خواندن معنای وسیعی دارد مثلا در تعبیرات روزمره گاه می گوییم در چشم های او خواندم، همچنین تعبیر به خواندن در مورد عکسهایی که از بیماران می گیرند نیز امروز رایج است. روی همین جهت است که در آیات قرآن می خوانیم خطوط این نامه عمل به هیچوجه قابل انکار نیست، زیرا که آثار واقعی و تکوینی خود عمل است درست مانند صدای ضبط شده انسان یا عکسی که از او گرفته اند و یا اثر انگشت او.
بدون شک بیان گسترده و شرح نامه اعمال در آیات قرآنی و روایات مخصوصا با توجه به اینکه تمام جزئیات اعمال و سخنان و نیات در آن ثبت می شود، در درجه اول به منظور آثار تربیتی آن است و به انسان ها هشدار می دهد که مراقب گفتار و رفتار خویش باشند، که همه چیز ثبت می شود و یکجا در قیامت بی کم و کاست ارائه داده خواهد شد. توجه به این حقیقت می تواند منشا آثار فراوانی باشد.
ایمان به مسئله نامه عمل که هر صغیر و کبیری در آن مستطر است و فرشتگانی که شب و روز با انسانند و مامور ثبت و ضبط این اعمالند و ایمان به این حقیقت که در صحنه محشر نامه اعمال در برابر دیده همگان گشوده می شود و تمام گناهان مستور در آن نمایان می گردد و مایه رسوایی در برابر دوست و دشمن است عامل بازدارنده عجیبی از گناهان است و به عکس نامه اعمال نیکوکاران سبب آبرو و اعتبار و افتخار آنها می گردد و این انگیزه مهمی براعمال نیک خواهد بود. این اصل قرآنی برای تربیت هرانسانی کافی است.

فلسفه شفاعت چیست؟

یک مسئله مهم تربیتی است که از جهات گوناگون آثارمثبت و سازنده دارد، از جمله:
الف: ایجاد امید و مبارزه با روح یأس –

بسیار شده که غلبه هوای نفس سبب ارتکاب گناهان مهمی می شود و به دنبال آن روح یأس، بر کسانی که مرتکب آن شده اند غلبه می کند و یأس آنها را به غوطه ور شدن در گناهان سوق می دهد ولی امید به شفاعت به آنها نوید می دهد و به متوقف شدن گناه و بازگشت بسوی اصلاح و تقوی کمک می کند.
ب: ایجاد رابطه ای معنوی، با اولیاءالله –
شفاعت منوط به وجود نوعی رابطه در میان شفیع و شفاعت شونده است، رابطه ای معنوی از نظرایمان و بعضی صفات فاضله و انجام حسنات. کسیکه امید به شفاعت دارد سعی می کند کاری که موجب رضای آنهاست انجام دهد و این عامل مؤثری برای تربیت او خواهد بود و از سقوط بیشتر در دامان شیطان رهایی می یابد.
ج: تحصیل شرائط شفاعت :

در آیات قرآن شرایط مختلفی برای، شفاعت ذکر شده که از همه مهمتر اذن و اجازه پروردگار است، شفاعت برای کسانی مفید خواهد بود که خداوند اجازه برای شفاعت او داده و از گفتار او راضی است. در آیه 28 انبیا آمده تنها کسانی مشمول بخشودگی از طریق شفاعت می شوند که به مقام خشنودگی خدا برسند.
و در بعضی آیات آمده که شفاعت شامل ظالمان نمی شود، این خود نیز یک نقطه مثبت و عامل موثر تربیت است.
د: توجه به سلسله شافعان:

در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده: شفیعان در قیامت پنج اند: قرآن، صله رحم، امانت، پیغمبر و اهل بیت پیغمبرتان ( میزان الحکمه جلد5 ص 122)
روایتی از امام علی علیه السلام می فرماید: شفاعت کننده ای، موفق تر از توبه نیست. ( نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 371)
در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: شفاعت برای انبیاء و اوصیاء و مومنین و فرشتگان است و کمترین شفاعت مومن آن است که درباره سی نفر شفاعت کند. ( بحارالانوارجلد8 ص 58)
و در حدیث دیگری از امام صادق آمده است که روز قیامت به عابد گفته می شود حرکت کن به سوی بهشت و به عالم گفته می شود بایست و برای مردم شفاعت کن بخاطر تربیت خوبت نسبت به آنها. ( بحارالانوار ص56)
درباره شهیدان از پیغمبر صلی الله علیه و اله نقل شده: یک نفر از آنها هفتاد هزار نفر از خانواده و همسایگان و غیر آنها را شفاعت می کند( مجمع البیان جلد2 ص 538)
حتی از روایتی استفاده می شود شفیع انسان اطاعت خداوند و عمل به حق است ( غرور الحکم)
از مجموع روایات متعدد روشن می شود که شفاعت از مهمترین مسائل تربیتی در اسلام است.

بخش های دیگر از کتاب۱۸۰پرسش و پاسخ را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده، توحیدذات,صفات,افعال وعبادت چیست ؟) 

بخش۷: (اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا،اسم اعظم)

بخش۸: (مفهوم مکر درباره خدا، تقاضای رویت خدا توسط موسی،عرش خدا و عالم ذر چیست؟)

بخش۹: (هدایت و ضلالت از سوی خدا به چه معناست؟) 

بخش۱۰: (آیا مشاهده خداوند امکانپذیر است؟/روح القدس کیست؟) 

بخش۱۱: (بداء چیست ایا خداوند در چیزی حلول می کند؟) 

بخش۱۲: (آیا توسل به اولیا شرک است؟بالا بردن دست هنگام دعا/قوانین ثابت و نیازهای متغییر/ائین حضرت محمد قبل از اسلام )

بخش۱۳: (توبه مرتد فطری/چگونه خود را در مقابل حوادث بیمه کنیم/تسبیح موجودات/علم خدا به حوادث آینده ) 

بخش۱۴: (تفاوتهاى طبیعى درانسان ها باعدالت سازگاراست؟ چرا خداوند شیطان را آفرید؟) 

بخش۱۵: (فلسفه مصیبت ها وگرفتاری هائى که به انسان مى رسد چیست ؟ )

بخش۱۶ (جاودانگی در آتش جهنمبا عدل الهی سازگار است؟

بخش۱۷: (پیامبران اولوالعزم/نام حضرت محمد(ص) در تورات و انجیل/شناخت وحی/ایا عصمت انبیا جبری است/فرق معجزه و سحر)

بخش۱۸: در موضوع پیامبران (آگاهی از غیب،ضرورت آمدن اسلام، برگزیده شدن پیامبران از یک منطقه،تعدد زوجات پیامبر) 

بخش۱۹: سئوالات در موضع قرآن (تحریف قرآن/قرآن معجزه/حروف مقطئه/دادن قرآن به کافر/بسم الله/جمع آوری قرآن/قرآن و انجیل و تورات)

بخش۲۰: امامت

بخش21: معاد

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: