تاریخ انتشار :

مرکز اسلامی واشنگتن

حضور مسیحیان در مراسم افطاری مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

مسیحیان واشنگتن با حضور در مراسم افطاری مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن علاوه بر گفتگو با مسلمانان این مرکز درباره مراسم عبادی و آداب روزه داری در ماه مبارک رمضان،‌ در توزیع افطاری به مسلمانان این مرکز کمک کردند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مسیحیان واشنگتن با حضور در مراسم افطاری مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن علاوه بر گفتگو با مسلمانان این مرکز درباره مراسم عبادی و آداب روزه داری در ماه مبارک رمضان،‌ در توزیع ۱۰۰۰ وعده افطاری به مسلمانان این مرکز کمک کردند.

این مسیحیان خود روزه بودند زیرا بخشی از روحیۀ اعتقادات مورمون است که به طور مرتب اولین روز یکشنبه هر ماه را روزه بگیرند.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار