تاریخ انتشار :

نقاشی

منیاتور حضرت ابوطالب اثر استاد رضا بدرالسما

رضا بدرالسما به سفارش مردم کشمیر تصویری از عموی پیامبر و پدر امام علی علیه السلام را به صورت منیاتور تصویر سازی کرد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مجموعه آثار استاد رضا بدرالسما را اینجا ببینید.

این تصویرسازی زیبا به صورت اختصاصی برای سایت رهیافتگان ارسال شده است

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار