خدا و علم
اعتراف بزرگ اروپایی ها : تمامی پیشرفت های اروپا در علم پزشکی مدیون دانشمندان مسلمان است !!

رئیس انجمن شیمی امریکا تصریح کرد دربین قرن هشتم و سیزدهم ، پزشکان و دانشمندان مسلمان پیشرفت هایی را بوجود آوردند که سنگ بنای ظهور علم مدرن و پزشکی مدرن در اروپا شد .

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانانگروه تحقیقات سایت رهیافتگان:

?سایت ساینس دیلی به نقل از انجمن شیمی آمریکا ( ACS ) که بزرگترین سازمان علمی جهان است از عظمت علم مسلمان در دوران طلایی اسلام می گوید :

“You should know them,” Benjamin Huddle, Ph.D., declared in a report presented at the 238th National Meeting of the American Chemical Society. They’re chemists from the Golden Age of Arabic-Islamic Science, which stretched from the 8th to the 13th centuries. During this era, science and medicine in Muslim countries — from southern Europe through North Africa to Central Asia and India — flourished and was unrivaled anywhere in the world. Muslim physicians and scientists made advancements that built the foundations for the emergence of modern science and medicine in Europe.

ترجمه به اختصار : “شما باید دانشمندان مسلمان در دوران طلایی اسلام را بشناسید ” رئیس انجمن شیمی امریکا تصریح کرد دربین قرن هشتم و سیزدهم ، پزشکان و دانشمندان مسلمان پیشرفت هایی را بوجود آوردند که سنگ بنای ظهور علم مدرن و پزشکی مدرن در اروپا شد . (علم مدرن و پزشکی مدرن کاملا بوسیله ی مسلمانان بنانهاده شده است در اروپا)

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090816211841.htm

 

?سایت پاب مد در این رابطه مینویسد :

این طب عربی اسلامی بوده است که در قرون وسطی منجر به پیشرفت طب در اروپا شده است !

 

it achieved the status of being an incentive for European medieval medicine.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12096398

 

همچنین باید بدانید در دوران طلایی اسلام اروپاییان کتب پزشکی مسلمانان را در مدارس خود تدریس می کردند !!

 

medical textbooks were used for centuries in burgeoning medical schools in Europe.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25841951

 

پی نوشت : درحالی که اروپایی ها و آمریکایی ها اعتراف می کنند هر چه دارند از اسلام می باشد خنده دار این است که عده ای اسلام را مایه ی عقب ماندگی معرفی می کنند و پیشرفت اروپا و آمریکا را به رخ مسلمانان می کشند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: