تالیف دکتر علی الفتال
چاپ کتاب دانشنامه شروح نهج البلاغه

کتاب دانشنامه شروح نهج البلاغ تالیف دکتر علی الفتال از سوی مؤسسه علوم نهج البلاغه وابسته به آستان مقدس حسینی منتشر شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان به تازگی کتاب دانشنامه شروح نهج البلاغه با عنوان “أضواء‌ علی نهج البلاغه” تالیف دکتر علی الفتال از سوی مؤسسه علوم نهج البلاغه وابسته به آستان مقدس حسینی منتشر شد.

علی الفتال نویسنده این دانشنالنه می گوید در کتاب با توجه به استشهادهای ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه جمع آوری شده و شامل پنج فصل است.

وی افزود: نهج البلاغه از کتاب هایی است که پس از قرآن کریم در میان مسلمانان شهرت زیادی دارد زیرا شامل کلمات و سخنان بلیغ و تصویر سازی های زیبای امام علی علیه السلام است که بسیاری از ادبا و اندیشمندان به ارزش والای این کتاب و سخنان اعتراف کرده اند.

الفتال ادامه داد: من احساس کردم که جمع آوری و دسته بندی شروحی که در شرح ابن ابی الحدید از آنها نام برده شده، می تواند برای محققان و فهم بهتر نج البلاغه مفید باشد.

 منبع: حوزه نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما