تاریخ انتشار :

سبک زندگی اسلامی

بر مسلمان ها به جای جزیه، خمس و زکات و جهاد واجب است

امروزه اهل کتاب چیزی به عنوان جزیه نمی پردازند اما گرفتن جزیه جزء قانون اسلام است. اگر گرفتن جزیه به دلیل زندگی زرتشتیان در ایران بود، آنها حق اعتراض داشتند که: چرا ما برای زندگی در کشور آبا و اجدادی خود، باید پول بپردازیم. اما جزیه نوعی مالیات است که حکومت در برابر حمایتی که از آنها می کند، می گیرد.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان  برای زرتشتیان گرامی سؤال برانگیز است که: چگونه قابل قبول است ما برای زندگی در کشور آبا و اجدادی‏ خود، باید اموالی را به عنوان جزیه به حکومت اسلامی بپردازیم؟!

 

امروزه اهل کتاب چیزی به عنوان جزیه نمی پردازند اما گرفتن جزیه جزء قانون اسلام است. اگر گرفتن جزیه به دلیل زندگی زرتشتیان در ایران بود، آنها حق اعتراض داشتند که: چرا ما برای زندگی در کشور آبا و اجدادی خود، باید پول بپردازیم. اما جزیه نوعی مالیات است که حکومت در برابر حمایتی که از آنها می کند، می گیرد. اگر کسی ـ چه مسلمان و چه غیر مسلمان ـ حقوق شهروندی اهل کتاب را نادیده بگیرد، حکومت با امکانات مالی خود، می تواند در برابر متجاوز بایستد. امروزه اگر مسلمانی سبب سلب آسایش زرتشتیان شود، آنها می توانند از او شکایت کنند و به شکایت آنها رسیدگی خواهد شد.

نکته ی دیگر آنکه پرداخت اموالی از قبیل خمس و زکات بر مسلمانها واجب است اما بر زرتشتیان واجب نیست. جهاد بر مسلمانها واجب است ولی بر زرتشتیان خیر. وقتی عراق به ایران تجاوز کرد، امام خمینی فتوا داد تا وقتی که جبهه نیاز به نیرو دارد، هرکس توان دارد، تکلیف شرعی دارد که به جبهه برود. طبیعی است زرتشتیان به دلیل مسلمان نبودن، در برابر چنین فتوایی احساس تکلیف نمی کردند بلکه اساسا در دین فعلی زرتشت چیزی واجب نیست.
آیا معقول است مسلمانها خمس و زکات بدهند، در جنگ شرکت کنند اما زرتشتیان با خیال راحت زندگی کنند و حکومت از آنها حمایت هم بکند؟ زرتشتیان نیز باید تا حدی این کار مسلمانان را جبران کنند و جزیه یکی از آنهاست.

منبع: راه راستی

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار