تاریخ انتشار :

درقم صورت گرفت

دیدار اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی با سید علی خمینی

برخی از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی در بیت امام خمینی ره به دیدار سید علی خمینی رفتند. در این دیدار در رابطه با رهیافتگان و تاثیر جهانی امام خمینی بر معرفی اسلام گفتگو شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)در این دیدار جمال طاهری مدیر انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی و موسسه رهیافتگان به تشریح فعالیتهای انجمن شهید ادواردو آنیلی و برخی مشکلات تازه مسلمانها در ایران پرداخت. سید علی خمینی نیز با تقدیر و تشکر از فعالیتهای انجمن شهید ادواردو آنیلی درباره اهمیت حمایت و کمک به تازه مسلمانان در انقلاب اسلامی و مکتب تشیع سخن گفت و از فعالیتهای این انجمن تقدیر و تشکر کرد.

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار