به روایت تصویر
شرط ضمن عقد یک زن ایرانی

زن ایرانی در شرط ضمن عقد خود، درخواست با سواد کردن ده کودک محروم از تحصیل نمود.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما