تاریخ انتشار :

اینستاگرام

تصویر سازی یک هنرمند از غدیر

رهبر انقلاب: دشمن میخواهد مسئله‌ی غدیر/ را یک مایه‌ی برادرکشی و جنگ و خونریزی قرار بدهد؛ در حالی که غدیر میتواند وسیله‌ی ائتلاف/ و برادری مسلمانها با هم باشد. ۱۳۸۵/۱۰/۱۸

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار