طاهره از بلژیک: روی زمین توی خیابان می خوابم مهم نیست چه بر سرم می آید! این دین حقیقت است.

من روی زمین توی خیابان می خوابم. نگران نیستم چه به سرم می آید!؟ این دین حقیقت است و از آن دست نمی کشم.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) تنظیم و پیاده سازیفاطمه سادات عظیمی (گروه تحقیقات انجمن شهید ادواردو انیلی) طاهره اهل بلژیک است نام «طاهره» را انتخاب کرده است تا از آلودگی جدا شود او مسلمان شد. از خانواده ای که به هیچ ایمانی مؤمن نبودند. طاهره مسلمان شد در شهری که کوشیده خاطره های ایمانش را هم بگذارد توی طاقچه، خانواده اش شوکه شده اند. رابطه شان را با طاهره قطع کردند! و سعی کردند او را بترسانند تا او را منصرف کنند.

طاهره گفته: من روی زمین توی خیابان می خوابم. نگران نیستم چه به سرم می آید!؟ این دین حقیقت است و از آن دست نمی کشم.

-فکر هم نمی کند که عاقبت چه می شود!؟

-طاهره نمی تواند خوب قرآن بخواند اما روشنایی قلب او کجا و قلب من که شاید قرآن را روان تر هم می خوانم.

-راستی ناراحت نمی شوی وقتی که شاید می بینی مثل من مسلمانی را بی اخلاق، بی روشنایی قلب؟ پشیمان نمی شوی از ایمان آوردنت؟

پشیمان نمی شود اما غمگین است که من نام مسلمانی به دوش می کشم و شاید رسم مسلمانی را زمین گذاشته ام.

طاهره مسلمان شد

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: