آشنایی با علما
حضرت آیت الله میرزا حبیب الله رشتی (ره)

زمانی که جان به حضرت عزرائیل می‌سپرد، هر چه پایش را رو به قبله دراز می‌کردند، او پای خود را جمع می‌کرد و چیزی نمی‌گفت، چون چند بار این کار تکرار شد، از او علت را پرسیدند، به زحمت فرمود: «چون وضو ندارم، پایم را رو به قبله دراز نمی کرد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) ویژگی های بی نظیر عالم دین آیت الله میرزا حبیب الله رشتی (ره)


هرگز وجوه شرعی را نمی‌پذیرفت، با آنکه در حوزه امری مرسوم و رایج بود، نقل می‌کنند: مردی ثروتمند از هند برای پرداخت وجوه شرعی به زیارت میرزای رشتی رفت، اما او چندان عصبانی شد که اطرافیان از حالتش ‍ متعجب شدند و چون از عصبانیتش پرسیدند، فرمود: «چاره‌ای جز عصبانیت نبود».

چهار نفر از شاگردان شیخ انصاری ارکان پایدار اعلمیت و ریاست بودند، ولی مقام علمی و تدریس منحصر به ایشان بود. او علاقه زیادی به تدریس داشت و از ریاست اجتناب می‌کرد، به همین دلیل از روی عمد تجاهل می‌ورزید و شاگردان خود را نمی‌شناخت! برای اینکه از او اجازه اجتهاد نخواهند و تنها درس بخواهند!

نوشته‌اند او نمازهای پدر و مادر خود را سه بار خواند، یک بار به تقلید از مراجع آنان و دو بار به اجتهاد خودش و این مطلب درباره هیچ یک از علمای تاریخ ذکر نشده است.

زمانی که جان به حضرت عزرائیل می‌سپرد، هر چه پایش را رو به قبله دراز می‌کردند، او پای خود را جمع می‌کرد و چیزی نمی‌گفت، چون چند بار این کار تکرار شد، از او علت را پرسیدند، به زحمت فرمود: «چون وضو ندارم، پایم را رو به قبله دراز نمی کرد.

حضرت آیت الله میرزا حبیب الله رشتی(ره)

 

تهیه و تنظیم فهیمه قاسمی (انجمن شهید ادواردو انیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: