تاریخ انتشار :

در گالری استاد بدرالسما

امضا و دخیل اعضا انجمن به امام حسن عسکری پشت قابی که در مضجع شریف ایشان نصب خواهد شد

بهنیابت از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی در دیداری که با استاد رضا بدرالسما داشتیم دخیل شدیم به حضرت امام حسن عسکری در قابی که در مضجع شریف ایشان نصب خواهد شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مجموعه آثار استاد رضا بدرالسما را اینجا ببینید.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار