آشنایی با علما
آیت الله سید علی اکبر فال اسیری (ره)

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) برخورد آیت الله سید علی اکبر فال اسیری (ره) با کنسول انگلیس

شجاعت و اقتدار
روزی، ایشان به مسجد می رفت، یک نفر را دید که لباس فرنگی پوشیده و با حالت غرور سوار بر اسب از همان مسیر سید، عبور کرد. وی پرسید این سوار کیست؟ همراهان وی گفتند: کنسول انگلیس است. سید به دیپلمات انگلیسی دستور داد تا از اسب پیاده شود! وی از اسب پیاده شد و کلاهش را به عنوان سلام و عرض ادب برداشت. سید به او گفت: کلاهت را بر سر بگذار و به هر مسلمانی که رسیدی باید سلام کنی، یهود و نصارا که اهل ذمه هستند حق ندارند در معابر مسلمین سواره ظاهر شوند. این عمل در زمانی صورت می گرفت که انگلیسی ها نفوذ داشتند و برای ملت ایران تصمیم می گرفتند .

حمایت از نوآوری
یکی از اهالی شیراز در بمبئی هندوستان آموزش عکاسی دیده بود. پس از مراجعت به شیراز، مغازه عکاسی تأسیس کرد و به عکاس باشی شهرت یافت، عده ای با او مخالفت می کردند و هنر عکاسی را تحریم کردند، این افراد مانع بزرگی برای کسب و کار عکاس باشی بودند. عکاس باشی به ناچار حضور وی رسید و مشکل کارش را با او مطرح کرد. ایشان دستور داد تا عکسی از وی بگیرد. عکاس باشی دوربین خود را آماده کرد و عکس ایشان گرفت و آن را ظاهر کرده و در قابی گذاشت و به ویتقدیم کرد. ایشان گفتند: این شغل شما مشروع و حلال است. عکاس باشی پس از کسب اجازه، عکس ایشان را تکثیر و در معابر عمومی شهر نصب کرد و بدین وسیله مشروع بودن کار خود را ثابت کرد.

حضرت آیت الله سید علی اکبر فال اسیری(ره)

تهیه و تنظیم _فهیمه قاسمی (انجمن شهید ادواردو انیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: