تاریخ انتشار :

آشنایی با علما

آیت الله محمد علی شاه آبادی (ره)

من به شما سه دستور می دهم، عمل کنید، و اگر نتیجه دیدید، آن وقت بیایید تا برنامه را ادامه دهیم.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) سه دستور آیت الله شاه آبادی برای رشد معنوی

دستورالعمل عالم اخلاق به بازاریان
یکی از بازاریان که از شاگردان ایشان بود، نقل می کرد که وی، یک شب در یکی از سخنرانی هایشان، با ناراحتی اظهار داشتند: چرا افرادی که در اطراف ایشان هستند، حرکتی از خود در جنبه های معنوی نشان نمی دهند؟ آخر، مگر شماها نمی خواهید آدم شوید؟ اگر نمی خواهید من این قدر به زحمت نیفتم بعد از منبر، ما چند نفر خدمت ایشان رفتیم و گفتیم که آقا ما می خواهیم آدم بشویم. چه کنیم؟ ایشان فرمودند: من به شما سه دستور می دهم، عمل کنید، و اگر نتیجه دیدید، آن وقت بیایید تا برنامه را ادامه دهیم.

سه دستور ایشان چنین بود:

▫️۱_مقید باشید نماز را در اول وقتش اقامه کنید. هر کجا باشید و دیدید صدای اذان بلند شد، دست از کارتان بکشید و نماز را اقامه کنید و حتی المقدور هم سعی کنید به جماعت خوانده شود.

▫️۲_ در کاسبی تان انصاف به خرج دهید، و واقعا” اقل منفعتی را که می توانید، همان را در نظر بگیرید . در معاملات، چشم هایتان را ببندید و بین دوست و آشنا و غریبه و شهری و غیر شهری فرق نگذارید. همان اقل منفعت در نظرتان باشد.

▫️۳_ از نظر خمس، گر چه می توانید برای ادای آن تا سال صبر کنید و امام معصوم علیه السلام به شما مهلت داده اند، اما شما ماه به ماه حق و حقوق الهی را ادا کنید.

در اثر دو ماه و نیم التزام من به این سه دستور، دید ما باز شد و مشاهداتی برایم ایجاد شدکه ، دیگر قابل وصف و بیان نیست.

حضرت آیت الله محمد علی شاه آبادی (ره)

تهیه و تنظیم -فهیمه قاسمی (انجمن شهید ادواردو انیلی)

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار