پرسش و پاسخ در موضوع پیامبران (آگاهی از غیب،ضرورت آمدن اسلام، برگزیده شدن پیامبران از یک منطقه،تعدد زوجات پیامبر)

هر آیینى براى زمان خود، آیین جامع و کاملى است و محال است آیین ناقص از طرف خدا نازل گردد، ولى همین آیین که براى یک زمان کامل بود، ممکن است براى زمانهاى بعد، نارسا و نا تمام باشد و سر فرستادن پیامبران مختلف با کتب آسمانى متعدد، تا به آخرین پیامبر صلی الله علیه و آله و آخرین دستور منتهى گردد نیز همین است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در این قسمت به سئوالات در موضوع پیامبران پاسخ داده شده است

بخش۱۸

فرق آگاهى انبیاء از غیب و آنچه کاهنان و مرتاضان پیشگوئى مى کنند چیست؟

پیشگویى هاى مرتاضان و اخبار غیبى کاهنان هیچ گاه اخبار مطمئن و خالى از اشتباه نبوده و نیست، گاه درست از آب در مى آمده و گاهى خطا، و هر دو نمونه هاى فراوانى دارد، بنابر این اخبار و اطلاعات آنان را هرگز نمى توان به عنوان علم غیب معرفى کرد، همچون خواب هایى است که افراد مى بینند که گاه تعبیر آنها درست و گاه نادرست مى باشد.
این آگاهى هاى آمیخته با شک و مطالب نادرست هرگز نمى تواند به عنوان علم غیب تلقى شود.

اگر آیین موسى علیه السلام کامل بود آیین مسیح و اسلام چه ضرورتى داشته است؟

هر آیینى براى زمان خود، آیین جامع و کاملى است و محال است آیین ناقص از طرف خدا نازل گردد، ولى همین آیین که براى یک زمان کامل بود، ممکن است براى زمانهاى بعد، نارسا و نا تمام باشد و سر فرستادن پیامبران مختلف با کتب آسمانى متعدد، تا به آخرین پیامبر صلی الله علیه و آله و آخرین دستور منتهى گردد نیز همین است، البته هنگامى که بشر آمادگى براى دستور نهایى پیدا کرد و دستور نهایى صادر شد، دیگر نیازى به آیین جدید نیست، پیروان چنین مذهبى نیاز به آیین جدید نخواهند داشت و تحرک کافى را از همان آیین نهایى خواهند گرفت.

چگونه بین آیات و روایاتى که بعضى علم غیب را از غیر خدا نفى و بعضى اثبات مى کنند جمع کنیم؟

اختصاص علم غیب به خدا علم ذاتى و استقلالى است، دیگران هیچگونه آگاهى از غیب ندارند و هر چه دارند از ناحیه خداست.
سوره جن آیه ۲۶ ” خداوند هیچ کس را از اسرار غیب آگاه نمى کند، مگر رسولانى را که مورد رضایى او هستند ” اسرار غیب دو گونه است قسمتى مخصوص به خداست و هیچ کس جز او نمى داند مانند زمان قیامت و امورى از قبیل آن، چنانکه در نهج البلاغه مى فرماید: و اوست که باران را نازل مى کند و هیچ کس نمى داند فردا چه مى کند یا در چه سرزمینى مى میرد، و از آنچه در رحم مادران است آگاه است، پسر است یا دختر؟ زشت است یا زیبا؟ سخاوتمند است یا بخیل؟ سعادتمند است یا شقى؟ اهل دوزخ است یا بهشت؟ اینها علوم غیبى است که غیر از خدا کسى نمى داند، ممکن است بعضى انسان ها علم اجمالى به بعضى امور پیدا کنند اما علم تفصیلى و آگاهى بر جزئیات مخصوص ذات پاک خداوند است.
اسرار غیب در دو جا ثبت است در لوح محفوظ و لوح محو و اثبات، که علم به مقتضیات است نه علت تامه، و به همین دلیل قابل دگرگونى است و آنچه دیگران نمى دانند مربوط به همین قسمت است. از امام على بن الحسین علیه السلام نقل شده که فرمود خداوند مى فرماید:”یمحوالله مایشاء و یثبت” خدا هر چیزى را بخواهد محو مى کند، و هر چیزى را بخواهد ثابت مى دارد و ام الکتاب (لوح محفوظ) نزد او است.
تقسیم بندى علوم، مطابق این جمع بر اساس حتمى بودن و نبودن آن است و در جمع سابق بر اساس مقدار معلومات است.
راه دیگر اینکه خداوند بالفعل از همه اسرار غیب آگاه است، ولى انبیاء و اولیاء ممکن است بالفعل بسیارى از اسرار غیب را ندانند، اما هنگامى که اراده کنند خداوند به آنها تعلیم مى دهد و البته این اراده نیز با اذن و رضاى خدا انجام مى گیرد.
گاه مصلحت ایجاب مى کند پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام مطلبى را نداند یا آزمایشى براى او صورت گیرد که موجب تکامل او گردد.

چرا پیامبران از منطقه خاصى برخاستند؟

مورخان بزرگ جهان تصریح مى کنند که مشرق زمین مخصوصا شرق میانه گهواره تمدن انسانى است، تمدن مصر باستان که قدیمى ترین تمدن شناخته شده جهان است و تمدن بابل در عراق و تمدن یمن در جنوب حجاز و تمدن ایران و شامات همه نمونه تمدن هاى معروف بشرى است. آثار تاریخى مهمى که در این مناطق باقى مانده و سنگ نوشته ها همه شاهد گویاى این مدعاست. قدمت تمدن انسانى در این مناطق به هفت هزارسال یا بیشتر بازمى گردد.
از سوى دیگر رابطه نزدیکى میان تمدن انسانى و ظهور پیامبران بزرگ است زیرا انسانهاى متمدن نیاز زیادترى به آیین هاى الهى دارند تا هم قوانین حقوقى و اجتماعى را تضمین کرده، جلو تعدیات و مفاسد را بگیرد و هم فطرت الهى آنها را شکوفا سازد، به همین دلیل مى گوییم نیاز بشر امروز مخصوصا کشورهایى که از تمدن صنعتى سهم بیشترى دارند به مذهب از هر زمانى بیشتر است.
هنگامیکه مذهب در مراکز تمدن آشکار شود به سرعت از آنجا به نقاط دیگر نشر پیدا مى کند زیرا وسایل نشر در این مراکز بیشتر است.
مکه، که بزرگترین آیین الهى از این منطقه برخاسته، در اطراف آن بقایاى پنج تمدن معروف بزرگ وجود داشته و نسبت به آنها مانند مرکز دایره حساب مى شده است و هنگامى که اسلام گسترش یافت تمام قلمرو این تمدن هاى پنج گانه را زیر سیطره قرار داد و تمدن با شکوه اسلامى در سرتاسر این مناطق ظاهر گشت.

فلسفه تعداد همسران پیامبر صلی الله علیه و آله چیست؟

ازدواج پیامبر بازنان مختلف و متعدد براى حل یک سرى مشکلات اجتماعى و سیاسى در زندگى او بوده است. هنگامیکه پیامبر نداى اسلام را بلند کرد تک و تنها بود و تا مدتها جز عده کمى به او ایمان نیاوردند. او بر ضد تمام اعتقادات خرافى عصر خود قیام کرد، طبیعى است که اقوام و قبائل آن محیط بر ضد او بسیج شوند.
باید از تمام وسایل براى شکستن اتحاد دشمنان استفاده کند، که یکى از آنها ایجاد رابطه خویشاوندى با قبائل مختلف بود، زیرا محکمترین رابطه میان عرب جاهلى رابطه خویشاوندى بود.
قرائن زیادى در دست است که نشان مى دهد ازدواج هاى پیامبر در بسیارى از موارد جنبه سیاسى داشته و بعضى از دواج هاى او مانند ازدواج با زینب براى شکستن سنت جاهلى بوده که شرح آن در ذیل آیه ۳۷ سوره احزاب آمده است. بعضى دیگر براى کاستن از عداوت، طرح دوستى و جلب محبت اشخاص و یا اقوام متعصب و لجوج بوده است.
در سن جوانى ۲۵ سالگى با یک بانوی چهل ساله ازدواج مى کند و تا ۵۳ سالگى تنها به او قناعت مى کند به این ترتیب دوران جوانى خود را پشت سر گذاشته به سن کهولت مى رسد بعد به ازدواج هاى متعددى دست مى زند حتما دلیل و فلسفه اى دارد و نمى توان آنرا به انگیزه جنسى ربط داد زیرا با اینکه ازدواج متعدد در میان عرب آن روز بسیار ساده و عادى بود و هیچگونه محدودیتى براى گرفتن همسر قائل نبودند، براى پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج هاى متعدد در سنین جوانى نه مانع اجتماعى، مالى و نه کمترین نقصى محسوب مى شد. در تاریخ آمده پیامبر صلی الله علیه و آله تنها با یک زن باکره ازدواج کرد و او عایشه بود بقیه همسران او همه زنان بیوه بودند، حتى در تاریخ مى خو انیم که پیامبر صلی الله علیه و آله در برخى از ازدواج ها جز مراسم عقد انجام نشد و هرگز با آنها آمیزش نکرد و در مواردى تنها به خواستگارى بعضى از زنان قبائل قناعت کرد و آنها به همین مباهات مى کردند و به این ترتیب رابطه و پیوند اجتماعى آنها با پیامبر صلی الله علیه و آله محکمتر، و در دفاع از او مصمم تر مى شدند.
از پیامبر صلی الله علیه و آله فرزندان کمى به یادگار مانده در حالیکه اگر ازدواج ها بخاطر جاذبه جنسى انجام مى شد باید فرزندان بسیارى از او به یادگار مانده باشد.

 

 

بخش های دیگر از کتاب۱۸۰پرسش و پاسخ را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده، توحیدذات,صفات,افعال وعبادت چیست ؟) 

بخش۷: (اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا،اسم اعظم)

بخش۸: (مفهوم مکر درباره خدا، تقاضای رویت خدا توسط موسی،عرش خدا و عالم ذر چیست؟)

بخش۹: (هدایت و ضلالت از سوی خدا به چه معناست؟) 

بخش۱۰: (آیا مشاهده خداوند امکانپذیر است؟/روح القدس کیست؟) 

بخش۱۱: (بداء چیست ایا خداوند در چیزی حلول می کند؟) 

بخش۱۲: (آیا توسل به اولیا شرک است؟بالا بردن دست هنگام دعا/قوانین ثابت و نیازهای متغییر/ائین حضرت محمد قبل از اسلام )

بخش۱۳: (توبه مرتد فطری/چگونه خود را در مقابل حوادث بیمه کنیم/تسبیح موجودات/علم خدا به حوادث آینده ) 

بخش۱۴: (تفاوتهاى طبیعى درانسان ها باعدالت سازگاراست؟ چرا خداوند شیطان را آفرید؟) 

بخش۱۵: (فلسفه مصیبت ها وگرفتاری هائى که به انسان مى رسد چیست ؟ )

بخش۱۶ (جاودانگی در آتش جهنمبا عدل الهی سازگار است؟

بخش۱۷: (پیامبران اولوالعزم/نام حضرت محمد(ص) در تورات و انجیل/شناخت وحی/ایا عصمت انبیا جبری است/فرق معجزه و سحر)

 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: