مسلمان شدن دو توریست غربی در ترکیه
زیبایی صدای اذان و جالب بودن تصدیق مسیحیت توسط اسلام باعث مسلمان شدن دو بانو شد

درونم نسبت به اسلام حسی متفاوت پرورش میدهم. نمیتوانم این احساس را توصیف کنم، چیز دیگری است. صدای اذان را خیلی دوست دارم. بدون گوش سپردن به این صدای آسمانی نمیتوانم بخوابم.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  گروه ترجمه سایت رهیافته مترجم از زبان ترکی استانبولی زهرا فاتحی /

 

بانوی اکراینی مسلمان بودن را انتخاب کرد

وِرا گُلُوی بانوی اکراینی ساکن استان قونیه ترکیه، با بر زبان آوردن شهادتین در مراسم تشرف به اسلام برگزارشده در مرکز اسلامی شهر قونیه، مسلمان شد.

 

وِرا گُلوی بانوی اکراینی ساکن استان قونیه ترکیه، با بر زبان آوردن شهادتین در مراسم تشرف به اسلام، مسلمان بودن را برگزید.

گُلوی که یک خانم خانه دار است برای مسلمان شدن به مرکز اسلامی قونیه مراجعه کرده و برای او مراسم تشرف به اسلام در این مرکز برگزار شد.

در این مراسم، گلوی پس از بیانات پرفسور دکتر آکپینار درباره ی اسلام، شهادتین را بر زبان آورده و مسلمان شد.

” صدای اذان را خیلی دوست دارم. “

ورا گلوی در مصاحبه ای که با روزنامه نگاران داشت بیان کرد در قلبش عشقی متفاوت نسبت به اسلام وجود دارد.

گلوی ضمن بیان عشق خود نسبت به خدا و ابراز ارادت و احترام به تمام پیامبران، گفت:« درونم نسبت به اسلام حسی متفاوت پرورش میدهم. نمیتوانم این احساس را توصیف کنم، چیز دیگری است. صدای اذان را خیلی دوست دارم. بدون گوش سپردن به این صدای آسمانی نمیتوانم بخوابم. »

 

“لورا” اسلام را انتخاب کرد “لارا” شد

در شهرستان میلاس واقع در استان موغله ترکیه، توریست هلندی به نام لورا الگون، با انتخاب اسلام اسمش را “لارا” گذاشت.

 

در شهرستان میلاس واقع در استان موغله ترکیه توریست هلندی به نام لورا الگون، با انتخاب اسلام اسمش را “لارا” گذاشت.

الگون در مراسمی که برای تشرف او به اسلام در مرکز اسلامی شهرستان میلاس برگزار شد، شهادتین را بر زبان آورد و مسلمان شد. همچنین در این مراسم به وی که با توضیحات علی ساییم دوغرو سرپرست مرکز اسلامی شهرستان میلاس و در حضور نزدیکانش دین اسلام را برگزید یک جلد قرآن کریم هدیه داده شد.

تصدیق مسیحیت توسط اسلام برای وی مهم و جالب بود

الگون با تشرف به اسلام، اسم “لارا” را انتخاب کرد. وی در مصاحبه هایی که با روزنامه نگاران داشت بیان کرد که در انتخاب این دین، تصدیق مسیحیت توسط اسلام برای وی مهم و جالب بود؛ الگون همچنین اظهار داشت تاجایی که ممکن باشد عبادت هایش را به موقع به جا خواهد آورد.

انتهای پیام/.

 

منبع:

 

http://aa.com.tr/tr/yasam/ukraynali-kadin-muslumanligi-secti/500762

 

http://aa.com.tr/tr/yasam/laura-islamiyeti-secti-lara-oldu-/585947?amp=1

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما