رهیافته آلمانی،دکتر سباستيان بک
خاورشناس آلمانی که فارسی را به روانی و بدون لهجه صحبت می کرد

سباستیان بک فرزند یوهان بک از خاورشناسان مشهور آلمانى و متخصص در زبان و ادبیات فارسى و ترکى بوده که در باویر آلمان متولد شده و پس از ۶۳ سال عمر در برلین به درود زندگى گفته است.

   به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) سباستیان بک فرزند یوهان بک از خاورشناسان مشهور آلمانى و متخصص در زبان و ادبیات فارسى و ترکى بوده که در باویر آلمان متولد شده و پس از ۶۳ سال عمر در برلین به درود زندگى گفته است.

وى از خاورشناسانى است که به آیین مترقى اسلام گرویده و نام عبدالله بر خود نهاده است. تحصیلات خود را در دانشگاه برلین در رشته فقه اللغه فارسی، ترکی، عربی، چینى و تبتى به اتمام رسانده و ادبیات مشرق زمین در زبان هاى مختلف را مطالعه کرده است.

وى دوباره به ترکیه سفر کرده و چند سال در آنجا به مطالعه ادبیات ترک پرداخته و پس از آن به ایران آمده و چند ماهى هم در اینجا به مطالعه زبان و ادبیات فارسى مشغول بوده و سپس به آلمان بازگشتته و در وزارت خارجه به سمت مترجم زبان هاى فارسى و ترکى و نیز به سمت متخصص در امور مربوط به دول اسلامى اشتغال یافته است.

او پنج سال هم به افغانستان مآمور شده و به عنوان مترجم سفارت آلمان در کابل گذرانده و هفت سال هم به عنوان پروفسور زبان هاى فارسى و دیگر زبان هاى شرقى در دانشگاه برلین تدریس کرده است.

این دانشمند، فارسى را به روانى و بدون لهجه صحبت مى کرد و با تغییر دادن خط فارسى جداً مخالف بوده. در سال ۱۳۱۱هـ.ش سخنرانى جالبى در دانشگاه ادبیات تهران ایراد کرد و اظهار داشت که خط فارسى یک نوع از صنایع ظریفه است و نباید تغییر داده شود. سخنرانى او در این موضوع به حدى جالب توجه بود که عموم حاضران در مجلس را به حیرت انداخت و همگى براى چنین سخنرانى ابراز احساسات کردند.

منبع: الشیعه

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: